Joy Image Printer 7.8.1022

Joy Image Printer 7.8.1022

Joy Software – 1,6MB – Shareware – Windows
Joy Image Printer is a high-performance virtual printer which enables you to convert any printable document into standard BMP, GIF, JPEG, PNG and TIFF image, and keep the exact look and feel of the original document. Since the converted image has the complete information from the original file without altering characters or fonts, you don't need to install the original software to view the document.Key Features: ·Installs as a standard Windows printer, works for all Windows applications directly ·Converts any printable documents like doc, xls, ppt, rtf, html and CAD into images ·Supports BMP, GIF, PNG, JPEG and TIFF formats ·Creates Thumbnails for Printing document ·Dynamic file and folder generation based on macros ·Flexible DPI Settings ·Supports custom color: Black & White or True color ·Supports custom JPEG compression settings ·Supports transparent GIF images ·Supports both single and multi-page TIFF file formats ·The Joy Image Printer is compatible with Windows 2000/2003/XP/XP SP2/Vista.

Tổng quan

Joy Image Printer là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Joy Software.

Phiên bản mới nhất của Joy Image Printer là 7.8.1022, phát hành vào ngày 22/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/09/2007.

Joy Image Printer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,6MB.

Joy Image Printer Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Joy Image Printer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại